ลุ้นรางวัล 2 ต่อ

บัตรเข้าร่วมงาน
1,020 ที่นั่ง

จี้ทองคำมูลค่า
20,000 บาท 10 รางวัล

รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท